Verricht automatiseringsonderzoeken. Adviseert over…

intermediair functie kompas :

IT/Automatisering/Informatisering
ICT Consultant
Verricht automatiseringsonderzoeken. Adviseert over automatiseringsmogelijkheden. Onderkent veranderingen in de informatiebehoefte. Stelt informatieplannen en automatiseringsplannen op.

90% verdient meer dan fl 4500
75% verdient meer dan fl 4879
50% verdient meer dan fl 5438
25% verdient meer dan fl 6310
10% verdient meer dan fl 7370

Hoe vaak wordt de werkdruk als ‘te hoog’ ervaren ?
87% vrijwwel nooit/soms
13% vaak/vrijwel altijd

ten opzichte van vorig jaar is de werkdruk:
12% merkbaar afgenomen
64% min of meer gelijk gebleven
24% merkbaar toegenomen

Hoeveel tijd kost het dagelijks om te herstellen van het werk ?
60% minder dan een uur
39% een paar uur tot de hele avond
1% volgende ochtend nog moe

Hoe vaak wordt vrije tijd als ‘te weinig’ ervaren ?
70% vrijwel nooit/soms
30% vaak/vrijwel altijd

Hoe worden de verschillende aspectren van loopbaanontwikkeling beoordeeld ?

(goed % / slecht %)

– loopbaanpersepectief (28,18)
– training- en opleidingsmogelijkheden (20,13)
– interessantheid van de functie (32,9)
– organisatiecultuur (30,17)
– verantwoordelijkheden (30,17)
– hoogte van het salaris (34,13)
– salarisperspectief (33,17)
– internationale carrieremogelijkheden (28,44)
– imago/reputatie van de organisatie (32,12)
– snelle carrieremogelijkheden (42,27)
– werkdruk (50,16)
– secundaire arbeidsvoorwaarden (26,16)
– werksfeer/collega’s (16,7)
– loopbaanbegeleiding (32,34)

Jaarlijks worden er 12 dagen cursussen gevolgd, waaronder:

8,1 dag vak-inhoudelijk
0,4 dag commerciele vaardigheden
1,2 dag sociale vaardigheden
0,5 dag presentatie en vergadertechnieken
0,3 dag teambuilding
0,7 dag managementvaardgheden
0,6 dag overige

Hoe wordt de kwaliteit van leidinggevenden beoordeeld?

(voldoende % / onvoldoende %)

– luisteren (61,39)
– delegeren (65,35)
– motiveren (56,44)
– geven van feedback (56,44)
– omgaan met kritiek op zijn of haar functioneren (58,42)
– vertegenwoordigen van je afdeling (68,32)
– uitspreken wat zij of hij van je verwacht (71,29)
– communiceren (59,41)
– nakomen van afspraken en toezeggingen (55,45)
– begeleiden (51,49)
– hebben van een heldere visie (53,47)
– geven van complimenten (64,36)
– geen verschil maken tussen medewerkers (67,33)

een loopbaan wizard op : Eprom organisatie adviseurs…

een loopbaan wizard op : Eprom organisatie adviseurs – Loonindex

Zakelijke dienstverlening
informatie- en communicatietechnologie
systeemontwikkeling
Analist/programmeur

Functietypering:
De functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van geautomatiseerde applicaties. De functionaris levert probleemdefinities, ontwerpen, operationele applicaties, gebruiks- en beheerdocumentatie. Het werk- en denkniveau is MBO Informatica.

functienaam : consultant
bedrijfsomvang : 1.000 – 10.000
arbeidstijd : 40
arbeidstijd bij voltijd : 40
ervaring in huidige functie : 2-5
regio : oost-nederland

functiebeschrijving:
Functiebeschrijving Analist / programmeur
Organisatie-onderdeel Eprom loonindex

Functiedoel
De functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van geautomatiseerde applicaties.

Producten en problematiek
Probleemdefinities Het vertalen van randvoorwaarden van management en de behoeften van de gebruikers naar functionele specificaties. Het beoordelen van de technische haalbaarheid van applicaties.
Applicatie-ontwerpen Het vertalen van functionele systeemeisen naar een technisch ontwerp. Het ontwikkelen van een systeemstructuur. Het inpassen van ontwerpen in de bestaande configuratiestructuur.
Operationele applicaties Het signaleren van knelpunten bij het bouwen van applicaties. Het beoordelen van oorzaken hiervan en het bedenken van oplossingsalternatieven. Het afstemmen van wijzigingen in de programmatuur met de gebruikers.
Beheersinstructies voor applicaties Het anticiperen op problemen bij de toepassing van applicaties. Het formuleren van instructies voor het analyseren van storingen bij het gebruik van applicaties.
Technische documentatie Het ontwikkelen van methoden voor het eenduidig en uniform vastleggen van technische specificaties. Het verzamelen en selecteren van technische specificaties. Het actueel en toegankelijk houden van technische documentatie.

Deskundigheid
Kennis van informatietechnologie op MBO-niveau
Kennis van programmeertalen en netwerken
Kennis van het informatiseringsplan, de applicaties en bedrijfsprocessen van de organisatie
Sociale vaardigheid voor het helder krijgen en het in de context plaatsen van informatiseringsvragen en het stellen van prioriteiten
Uitdrukkingvaardigheid voor het formuleren van probleemdefinities en technische documentatie

Functies met vergelijkbare beloning:

Hoofd automatisering
ICT business architect
Manager IT architectuur

:)