Hmmm…nog steeds werkt updaten niet met de…

Hmmm…nog steeds werkt updaten niet met de volgende procedure ???

Sub DEDR_Update(Sender As Object, E As DataListCommandEventArgs)
Dim strSQL As String = “SELECT * from adressen WHERE type='” & Category.SelectedItem.Value & “‘”
Dim strConnection As String = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” & _
“Data Source=\\premfs4\sites\premium9\edelwater\database\edward.mdb;” & _
“Persist Security Info=False”
Dim da As New OleDbDataAdapter(strSQL, strConnection)
Dim ds As DataSet = New DataSet()
da.fill(ds,”adressen”)
Dim row As Integer = CInt(e.Item.ItemIndex)
Dim EditText As Textbox

EditText = e.Item.FindControl (“naam”)
ds.Tables(0).Rows(row).Item(“naam”) = EditText.Text
EditText = e.Item.FindControl (“straat”)
ds.Tables(0).Rows(row).Item(“straat”) = EditText.Text
EditText = e.Item.FindControl (“postcode”)
ds.Tables(0).Rows(row).Item(“postcode”) = EditText.Text
EditText = e.Item.FindControl (“stad”)
ds.Tables(0).Rows(row).Item(“stad”) = EditText.Text

ds.AcceptChanges
da.Update(ds,”adressen”)
Session(“MyDataList”) = Nothing
myDataList.EditItemIndex = -1
bindList()
End Sub

Sub ED_Update(Sender As Object, E As DataListCommandEventArgs…

Hmmm.. waarom volgt er geen update ? :

Sub ED_Update(Sender As Object, E As DataListCommandEventArgs)
Dim strSQL As String = “SELECT * from adressen WHERE type='” & Category.SelectedItem.Value & “‘”
Dim strConnection As String = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =” & Server.MapPath(“\db\whatever.mdb”)
Dim da As New OleDbDataAdapter(strSQL, strConnection)
Dim ds As New DataSet(“Pubs”)
da.FillSchema(ds, SchemaType.Source, “adressen”)
da.Fill(ds, “adressen”)
Dim tbl As DataTable
tbl = ds.Tables(“adressen”)

Dim row As Integer = CInt(e.Item.ItemIndex)
Dim myRow As DataRow = tbl.Rows(row)
Dim EditText As Textbox

EditText = e.Item.FindControl (“naam”)
myRow(“naam”) = EditText
EditText = e.Item.FindControl (“straat”)
myRow(“straat”) = EditText
EditText = e.Item.FindControl (“postcode”)
myRow(“postcode”) = EditText
EditText = e.Item.FindControl (“stad”)
myRow(“stad”) = EditText

tbl.AcceptChanges
ds.AcceptChanges
da.Update(ds,”adressen”)

Session(“MyDataList”) = Nothing
myDataList.EditItemIndex = -1
bindList()

End Sub

AMSTERDAM – Een UFO heeft zaterdagnacht een stel…

nu.nl/nieuws | UFO achtervolgt stel uit Brabant

UFO achtervolgt stel uit Brabant
Uitgegeven: 30-9-2002 8:04

AMSTERDAM – Een UFO heeft zaterdagnacht een stel uit het Brabantse Bladel de stuipen op het lijf gejaagd, zo meldt de Telegraaf. De twee verklaarde tegenover de polite dat de vreemde bol hem drie kwartier lang achtervolgde op de provinciale weg.

“Ik ben zeer nuchter in die dingen. En ik weet dat de mensen ons voor gek zullen verklaren. Maar wat wij gezien hebben was echt. Dat licht bleef ons maar volgen. Het reageerde exact op onze bewegingen. En ik had echt niet te veel gedronken,” aldus de man van het stel, Pieter Vosters, in de krant.

Vosters vertelt verder aan de krant: “Eerst dacht ik nog aan een of andere lasershow van een discotheek. We maakten er nog grapjes over. Maar toen hij ons maar bleef volgen dacht ik ‘Hier klopt iets niet’. We hebben de auto direct aan de kant gezet. Het licht stopte ook en bleef boven ons rondjes draaien. Dat heeft zich een keer of zes herhaald. Als wij stopten, dan stopte dat ding ook.”

“Toen we linksaf richting Bladel sloegen, sloeg de ufo ook af. Het was een heel helder licht. Geef maar een flinke peut gas, zei ik tegen mijn vrouw. Maar het bleef ons volgen met een enorme snelheid, een streep licht. Toen wisten we zeker dat het geen laser kon zijn. Mijn vrouw werd bang. Ik durfde niet meer naar huis.”