Moesson digitaal archief 1956-2011

imageNu we toch door de archieven aan het rondneuzen zijn (heerlijk die digitale archieven, ik kan er dagen doorheen struinen): ook leuk is het digitale archief van  Moesson.

 

Moesson is niet zo maar een Indisch maandblad. Moesson bestaat al sinds 1956. Toen heette het Onze Brug, en was het voornamelijk gericht op de opbouw van Nieuw-Guinea, dat Nederland als laatste restant van Nederlands-Indië een prima onderkomen leek voor Indische Nederlanders. Maar de geschiedenis liep anders.

In 1954 repatrieert de Indische schrijver en journalist Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon 1911-1974) naar Nederland. Zoals bij zoveel Indische mensen is er na de onafhankelijkheid voor hem geen toekomst meer in Indonesië. Uiteindelijk repatriëren zo’n 300.000 Indische Nederlanders naar Nederland. Eenmaal in Nederland merkt Tjalie dat veel Indische repatrianten, verspreid over het hele land, zich een vreemde eend in de bijt voelen. Ontheemd, van hun wortels weggerukt, vol heimwee. In 1958 doopt Tjalie Onze Brug om tot Tong Tong. Vanaf dat moment staan Indische mensen zélf en hun ervaringen centraal in het tijdschrift. Tong Tong wordt hun reddingsboei en Tjalie wordt legendarisch.

Vanaf de dood van Tjalie Robinson in 1974 wordt zijn echtgenote Lilian Ducelle (pseudoniem van Lilly van Zele, 1919) directeur en hoofdredacteur. ‘Ik kan mijn man niet vervangen, maar ik kan wel zijn werk voortzetten,’ zegt ze. En dat doet ze. Zij doopt het blad in 1978 om tot Moesson.

Voor het eerst maken de lezers kennis met Lilian zoals we haar nu kennen: met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel – ze wil het béste voor Indo’s – en met een zeer scherpe pen. In de jaren tachtig zien we dat Moesson steeds bewuster wordt, actueler ook, vooral als het gaat om politieke aangelegenheden waar Indische mensen mee te maken hebben. De Indische gemeenschap wordt mondiger; met Lilian Ducelle en – vanaf begin jaren tachtig – haar rechterhand Ralph Boekholt aan het roer, gaat er veel strijdbaarheid uit van Moesson.

imageEind jaren tachtig, begin jaren negentig, wordt Moesson qua opmaak steeds meer een tijdschrift: meer foto’s – zowel op de cover als in het binnenwerk. En kortere stukjes, worden geleidelijk aan vervangen door langere artikelen. Ralph is in 1985 de eerste hoofdredacteur – en later directeur – van de tweede generatie, hoewel hij zichzelf tot de ‘anderhalfste’ generatie rekent. In 1991 neemt Lilian Ducelle officieel afscheid van Moesson.

In maart 1993 vervangt Vivian Boon, de dochter van Tjalie en Lilian, Ralph Boekholt. Moesson verhuist in 1995 van het legendarische redactieadres aan Prins Mauritslaan 36 in Den Haag – ruim 35 jaar lang had de deur daar open gestaan voor iedereen die wat op zijn of haar Indische lever had of die gewoon wilde mampir – naar het huidige kantoor in Amersfoort. De hoofdredactie treedt minder op de voorgrond over actuele kwesties. De ontwikkeling loopt achteraf gezien enigszins parallel met die in de Indische gemeenschap.

Indische mensen komen meer voor zichzelf op en verenigen zich; onder andere in de Vrije Indische Partij, het Indisch Platform, Nines (Nazaten Indische Nederlanders en Sympathisanten, opgericht in 1980) en vele andere belangengroepen. Die ontwikkeling maakt Moesson als voorvechter van Indische belangen min of meer overbodig.

De Indische gemeenschap heeft de afgelopen vijftig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn twee hele nieuwe generaties volwassen geworden, die zich ieder op hun eigen manier zeer betrokken voelen bij hun achtergrond. Met hoofdredacteur Marjolein van Asdonck is in 2001 de derde generatie Moesson komen versterken. De redactie streeft er nog altijd naar een blad samen te stellen, waarin alles staat wat Indische mensen van nu interesseert. In al hun verscheidenheid.

15 augustus bevrijding Nederlands-Indië: Interneringskaarten Nederlandse krijgsgevangenen online

imageVandaag wordt herdacht dat Japan 66 jaar geleden capituleerde.

Hiermee kwam voor Nederland op 15 augustus 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Vanaf vandaag zijn 26.000 persoonskaarten – zogeheten interneringskaarten – van toenmalige Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse interneringskampen online beschikbaar. De kaarten, met een enorme historische waarde, zijn in te zien op deze website en op de studiezaal van het Nationaal Archief.

Bought: the Akai ACVDS935T Car MultiMedia system

imageMore or less in an impulse moment I bought (for the kids) at the MediaMarkt in Utrecht the Akai 9 inch ACVDS93ST Portable DVD player set for about 157 Euro (2 Screens, 29 games, game controller, remote control and input for usb, SD, MMC, MS, MP3, WMA, 2 headphones, etc…).

9 inch – There were loads of 7 inch screens (buckets full of discounted offers) but I thought these were a little small for the kids so the salesman advised me the 9 inch, really good images and sound. In general you will find 7, 8 or 9 inch screens in different formats in this class.

games – I really wanted some games for my son, I have not even looked which games but they are included.

The missing thing was a poweradapter (for “non car use) but for 30 euro incl. sending costs Akai also sells a power adapter so you can use it outside the car (the leaflet is included) but since I have a bucket of power adapters at home it probably will work with one of them (100-240V ~ 9,5V adapter (art.nr.: AAD120)).

Setup is fairly simple as well as using the menu (remember the default password is 1369). In some reviews it says that the straps easily come loose but I have not noticed this. It comes with a plastic carrying case so I can put the stuff there after a trip, also handy.

image

image

The manual that is included is pretty clear, it contains the instructions in various languages (also downloadable from the AKAI site).

So…. what if… I would have looked on the Internet first to do some research (as usual) THEN probably I would have ordered a set from China Vision. Basically because most of them are straps free and just deliver the set inside the leather headrests. Then again, that makes it more to carry along. Some of these also play NES and SNES games instead of build-in games so that makes the amount of games to play A LOT. E.g. This one: http://www.chinavasion.com/headrest-armrest-monitors/7-headrest-dvd-player-with-zipper-cover/ (so you can cover them up when you leave the car).

However. I am delighted with this set. Very sharp images and simple to use. If you are looking for a set this is a good one for a good price.