Samsung Global Blogger

Ik kreeg een pm om Samsung Global Blogger te worden. Je moet een auditie filmpje maken waarom specifiek jij gestuurd mag worden naar de Olympics om daar verslag te doen.

Op de site zijn wat voorbeeld filmpjes te vinden en.. die zijn best amusant, veel, heel veel Bloggers die als reporter die kant op gestuurd willen worden (je kunt selecteren op “Nederland”)

De beste die ik gezien heb was deze:

Geen enkele goede daad blijft ongestraft (Ontslagen blogger na publiceren verhaal minister)

Ik lees over een NL studente die ontslagen werd (NYbar personeel) nadat ze op haar blog verhaalde over een Belgische minister die vertelde over zijn reis naar New York waarvan hij al bij voorbaat wist dat de daar gehouden meetings gecancelled waren. Daarnaast schrijft ze over zijn onbehoorlijk gedrag in de bar.

(meer achtergrond) (waarin ik de quote vond die ik als headline heb gebruikt)
(de blogposting zelf) (256 reacties)

image

De minister zegt “alle politici in gevaar zijn omdat we in een tijdsgeest leven waarin mensen "naar goeddunken en zonder enige verantwoording" op blogs posten, waartegen politici zich niet kunnen verdedigen.” (bron)

Waar de minister aan refereert is het digitaal roddelen. Roddels hebben een primaire functie in organizaties van mensen. De “objectieve” digitale pers veroorzaakt roddels in de digitale maatschappij als ook weblogs als ook forums. Roddels kunnen waar of niet waar zijn. Een roddel dat de president morgen op een rode knop drukt en een paar kernraketten richting land X stuurt kan uiteindelijk best van belang zijn als informatie.

Dat digitaal roddelen bestaat daar is weinig tegen te doen. Vrijwel iedereen (die ik ken) is tegenwoordig aanwezig op oftewel een social network of/en weblog en zelfs al wordt een voorval niet op een openbaar weblog geplaatst puur vanwege het feit dat je via een social network in 7 stappen zowat de hele wereld bereikt, gaan verhalen met een snelheid van een dag langs honderduizenden mensen. Het is een gevolg van de langzame digitalizering van sociale netwerken.

Waar vroeger bepaalde roddels maanden of jaren deden om te propageren door de maatschappij is dat nu een dag. Waar je vroeger jezelf kon beschermen door iets in de doofpot kon stoppen of eens rustig kon gaan zitten denken hoe je een tegenoffensief kon beginnen is het nu puur reactief. De officiele pers is vaak wat saaier omdat ze buffers hebben zitten op roddels en dus eigenlijk de meest sappige roddels neutralizeren.

Mintzberg zegt “today’s gossip may be tomorrow’s fact” (bron), in diezelfde bron lees ik:

Roddels bestaan en komen voor, roddels blijven. Roddels zijn niet uit te bannen door een roddelverbod. Stel dat een roddelverbod wel effectief zou zijn? Als er geen roddels meer zijn, wordt het kantinebezoek saai en ‘leeft’ de kantoorruimte niet. Roddelen is het enige geaccepteerde wapen van de machteloze. Laat hem het wapen houden, dan kan er stoom afgeblazen worden! Een roddel is een afweermechanisme om het vol te houden in een organisatie, die niet altijd leefbaar is.

 

(een aantal zin analyzes op roddel teksten als in het pfd bestand zijn direct toepasbaar op de blogposting)

Het vervelende is dat er niet veel aan te doen is. Als een roddel niet waar blijkt te zijn dan blijf je gewoon de lul. Ik denk dat jezelf genoeg voorbeelden kent van wekelijkse tijdschriften vol roddels, tv programma’s vol roddels of roddels op je werkplek. Als de roddel wel waar is dan heeft heeft het een functie. Veel manager sturen op roddels. Op de talloze weblogs gaan voortdurend roddels rond over wie dan ook. Hoe belangrijker je bent hoe meer er over je geroddeld wordt.

Mijn eigen theorie is:

 • op de eerste plaats: niet aan mee doen maar vooral wel veel opvangen, door daar te zijn waar die roddels gecreeerd worden (of iemand inhuren om dat te doen). In de digitale wereld dus de zeer actieve weblog en social network spaces. Je kunt dan al heel snel informatie doorgespeeld krijgen dat er iets begint te borrelen. Dat gebeurd heel weinig.
 • Vervolgens zeer snel reageren via je eigen roddelnetwerk op welke wijze dan ook. Soms gewoonweg de waarheid publiceren en zeer actief maken op het netwerk en soms her en der bepaalde informatie deeltjes droppen die tesamen in the end het potentieele sneeuwbal effect tegengaan.
 • Als de roddel ergens ligt waar niemand deze leest dan er vooral niet aandacht aan besteden of omgeven door anti roddels.
 • Direct de confrontatie zoeken is niet verstandig je komt dan in de discussies terecht als te lezen op de talloze blogscomments op de zaak als in het voorbeeld “klokkenluider moet kunnen”, “moet beloond worden” tot scheldpartijeen. Goed gekozen Humor daarentegen werkt soms wel om de bom te ontkrachten.

Er zijn al diverse bedrijfjes die in deze markt zijn gestapt. Er zijn bedrijven die blogs en forums afspeuren en direct reacties posten op klachten, vragen of andersoortige zaken rondom hun klanten. Mijn verwachting is dat die markt alleen maar gaat groeien aan de hand van bovenstaande zaken. Wat ik mis in die bedrijfjes is eigenlijk de “beroepsroddelaars”. Er wordt tot op heden alleen op een helpdesk achtige wijze bijvoorbeeld een computer probleem geanalyzeerd en belooft deze snel op te lossen maar sociale aspecten als humor / politiek / macht als direct antwoord worden nog niet ingezet omdat waarschijnlijk die skills niet aanwezig zijn. (Het rare is dat roddelen fundamenteel is voor organizaties en bedrijven maar de mate waarin je die skill beheert wordt nooit op een cv gezet).

De kern van de waarde van deze bedrijfjes ligt hem in de regel rondom roddels “de beroddelde mag het zelf niet weten dat er over hem geroddeld wordt” (tenminste voordat deze genoeg “omvang” heeft gekregen en een roddel-bom wordt). Deze bedrijfjes nemen dat belangrijk aspect van de roddel weg en mogelijk daarmee de roddel zelf.

Wat er gebeurd als uiteindelijk de beroddelde uiteindelijk de roddelbom in zicht krijgt is in het voorbeeld te zien.

Het is blijft intrigerend onderwerp waarover het laatste woord nog niet gezegd is.

Waar de minister op doelt in zijn speech is denk ik het gegeven dat managers wel herkennen dat roddels functioneel zijn in het bedrijf maar ook kunnen leiden tot een hele nare sfeer, alleen in dat laatste geval zou een manager by default een actie moeten uitvoeren. Helaas is “het totale internet” niet 1 bedrijf of 1 afdeling en is het plegen van interventies op nare sferen tot nog toe niet mogelijk. Tot op heden worden mensen uitgelachen (in comments / forums) die precies dat voorstellen.

In dit geval is de minister dan ook op een hele vervelende positie: hij is de beroddelde.

Why the whole world is wrong about weblogs

It’s strange to be the first one to see what’s wrong in the world of weblogs and to see this global confusion that has been going on for years. Everyone is wrong and everything has to do with the goal of the weblog.

image

I just changed the definition on the Dutch version of Wikipedia to reflect what a weblog is, since no one gets it. (and it was removed by someone who still didnt understand it). It will answer the question which has been bugging Web loggers for years “why do I blog” and will explain why almost all weblog related portals are incorrect including Technorati and why everything will change soon.

There are two “weblogs”.

1. The first one is the weblog as media format, these are the websites that you can not describe simply as “weblog” but always in the context of what information they offer.

 • A website which shows pieces of content called postings in revere order
 • Every post has a title, sometimes a subtitle, a body of content and some metadata like a date and a trackback URL
 • Tags, categories and other taxonomies are used to categorize the postings and provide sub portals
 • Archives are generally available in monthly format to function as back reference
 • Various extra’s like Feeds (RSS/Atom) and millions of plug-ins/widgets are available on

The website uses the media format “website” tot e.g. describe new gadgets, news on topic X or presents niche information on a specific domain. You can find these weblogs in the top 1000 in Technorati. Before the format was invented these websites could have existed, they would simply represent the information on gadgets, web2.0 news and so on, in a different way and would still be able to get their information across.

You can not simply describe these websites as “weblogs” since you always refer to “a site about gadgets” or “a site about apple”.

2. The second one is the weblog as website type. I will not define it here, but below, to not scare you off. You also know this one:

 • It uses the same format as above, but can not exist without the specific format
 • It displays postings related to all of the goals of one specific entity,
  where goals can include “need to have hobby”, “need to have work”, “need to have life” and related subgoals such as “need to have hobby music”, which leads to a posting about buying a new cd. The postings cover the same goals-action money/time division as within the entity’s domain which is more than often a household.
 • It has a wide range of different kind of content
 • It has a wide range of different types of postings, where type can be: a link, a brainstorm, a hobby related postings, a job related posting, a budget related posting, an inspirational posting and so on.

Generally called “personal weblog about everything in that persons life”.

The reason that a weblog of the second kind is unique is that it really represents the thing it is and can not exist without the concept itself and is tied to that person’s life goals.

image

Why is this a new insight, it seems no new information?

A true weblog is something very very different that can not exist without being a weblog and which is something remarkably new. It is not a diary, it is something that could never have existed on paper. And the new insight only comes in these times now that

 • weblog platforms are evolving with functionality
 • integration between, basically all, software based systems take place including household software

We can only now see this because we are looking back from a point in the future to distinguish and identify the confusion.

For the “real webloggers” who seemed to be blogging about everything in a weird order, without focusing on niche or on a specific audience this means a new insight in the possibilities of their blog and the true meaning of what they were doing all these years. They were thinking they were doing a diary, something not really professional. But the contrary is true. Websites who took only the format of the weblog could have taken any format but basically stole only the outside thing, the representation. Which went ok during the stage that a true weblog more or less looked like nothing more than that representation and nearly random meaningless personal content. I can not find a good example in history of certain technology where the same happened but I will think of some for the next postings on the subject.

Some aspects:

 • Categorizing posts on tag or category is categorizing based on content is useless for that actor himself other than “finding” posts.
 • The actor wrote the posts in the context of a deeper goal
 • These goals are the same as the goals in that actors life, the same as the goals to which his budget is tied and the same underlying goals that govern how he or she spends his or her life.
 • Posts are often related in terms of personal projects or activities

image

An example

money - Person A needs to define his budget in different parts. A budget is only useful if you are going to use it. You use it to define how much money goes to what part in your budget based on your personal goals. E.g. if you have the goal in life to “have fun” then your sub goal might be “have hobby music”. Based on that indication you might decide that 5% of your income goes to music. E.g. one action might be “buy new CD of Barbra Streisand”.

But the same goal also causes that person to write about the new CD of Barbra Streisand or write about the concert of Barbra Streisand.

time – If you are a little mature (3 children, busy work life, much social life) then you are forced to discuss the little time you have left. You have set some personal goals on what to do with your time. Now you can fill in for yourself what your time, minute by minute on a day, gets spend on, and much of this time goes hand in hand with spending money one way or another.

These goals are the same behind the “why” you write on your blog about the time you spend on activity X e.g. doing groceries, cooking a meal, doing the garden, meeting someone interesting, spending Christmas with your family, fixing a pc and so on. You are willing to spend time on that activity and as an extra thing you spend some extra time within that same goal setting writing about the activity.

inspiration – Persons will find inspiration in things they find on the Internet and write about it or link it. The reason that they blog their inspiration is that this specific piece of inspiration is in line with one of their life’s goals or sub goals. They either use it to store it for the future or have as goal to spread these memes as they would without the weblog by talking to someone.

The goal behind blogging that inspiration is the same as the goal that person has set in life.

assets – Person A buys a new asset, wants to buy a new asset, does maintenance on an asset or is going to sell an asset. The lifecycle of an asset (either a house, a dog or an ipod) is part of the workflows within an household although never explicit mentioned or present.

The goal surrounding the lifecycle of the asset is the same as the “why” on writing postings on the lifecycle of that asset.

image

So what is a weblog really?

The ‘true’ weblog is an application that allows households (which can exist of 1) to explicitly mature their organization. It is a software application that was not there before.

What you will see in practice is that households will get more digital. They will get more advanced tooling. They will get access to more enterprise solutions and not only “lifehacks”. They will have internal household tooling and they will have external household tooling. Their workflows will get more supported over time. All of them. And many of these workflows cross the border between internal household systems and external household systems while all being governed against the same set of goals and sub goals of that household.

There is no question on the ownership of the term. The weblog always has went in this direction. The majority of weblogs has this direction. Intuitively all kinds of humans start to “weblog”. They feel the need for it do do so but they can not exactly pinpoint on why they are exactly doing it. They feel however that it improves their life. But since the regular household life is pretty chaotic compared to companies (where every minute and every dollar is accounted for “why”) they also take the step of web logging intuitively and without wanting to account for a why. The ironic thing is that weblogs are exactly these life extension tools which will give structure in the end.

A weblog is not a game. A weblog has functionality, a reason. But the functionality was pretty hidden until now. When “postings” will get their place in the overall workflows crossing boundaries between internal and external household affairs the view on weblogs is clear. A weblog is nothing more than version 0.4 of the external household portal.

More information

 image

The weblog, as the technology currently provides, has multiple postings and a header. This was seen by a lot of people as some kind of new media format. They were wrong. These postings are not general CMS kinds of content representations to do niche advertising on. These postings are, one by one, tied to the goals of the writer.

The reason this “thing” emerged is to allow persons to write down timely the events (etc..) in their life. Every one of these unique postings is tied to “something" of that person. As was exactly the same as with the classic diary.

The time and money a person spends in day is also tied to “something” of that person (both home, work and socially).

When you look within a company nobody spends time or money for “something”. It is always tied to a reason. And that reason is tied to a more general reason and at the end all reasons are tied to the mission statement of that company.

Companies spend much time and money on new projects or maintaining “things”. They also spend time and money on communication, facility management, IT, administration, R&D, magazine subscriptions, marketing, and so on.

A household has, until now, only:

 • a simple sequential address book (maybe even in Plaxo or in PDA) where a company has a complete CRM solution including many possible relations between contacts and companies,
 • a spreadsheet or some mediocre application to a budget in while a company has a complete financial top of the bill system integrated with their ERP system
 • a simple agenda in paper or digital where a company has this same CRM solution integrated with many other Logistic Applications
 • maybe a list of assets while a company has a complex Facility Management system managing every asset in the company including maintenance contracts, workflows and related

But in essence, micro organizations like households share the same process areas as companies. They both have income and expenses, they both have the same type of processes, they both have goals, although, up until now, a company more explicit than a household.

The singular items in a weblog are based on goals. These are the same goals as they govern everything else within the household. These goals are often very different than companies but the structure is the same as are the workflows behind it.

image

The next generation weblogs will make it explicitly and painfully clear

When you now take a look at the next generation weblogs they will enable this entanglement with these goals and will offer to enter types of postings. E.g. “information need”, “sell asset”, “inspiration”. These postings with a TYPE will form groupings in terms of projects (new things), maintenance (lifecycle management), etc… This is not new. These relations are already present within “the real weblogs”. The new wave of weblogs will only make it easier to make these relations more explicitly for individuals.

When you then categorize these groupings, in what once was an unordered chaos of postings it become clear that these groupings represent the workflows within a household. It touches time and money. It touches relations, life goals and all other aspects.

The next generation of weblogs will become the workflow management system of a household. Postings of a specific kind will have “fields” tied to that specific kind and variable to the specific workflow it is part of.

Example: The goal “hobby music” declares to buy a new CD. “buy new CD” becomes an entry in the workflow “buy stuff”. That passes states like “read reviews, determine cheapest place to buy, etc..”. It then gets an owner either you (by which you can view it via the view “todo list” on that workflow), or someone else (why which someone else can view it via the view “wish list”  on that workflow). After you bought it or got it you pass phases like: listen to it, write review on it and, much later, possible sell it (after digitalizing it). In each of these phases a “posting” will represent that state of “buy CD”. Linked to it can be informational postings like reviews or information on where to buy CDs the cheapest.

All workflows within the household will get represented. All assets will get represented. The influence of decentralized social networks will make the weblog an external household portal probably tightly linked with an internal household portal. Both will have it’s function.

Conclusion

image

The term Weblogs has been confusing long enough. Either it is claimed for representing the media format by which it becomes meaningless or it is claimed to represent the external household portal.

The weblog will grow in more essential functional software for a household. It will not mean that it will evolve into software we currently know as existing within companies. Households and companies share common things but also are much different in many ways. That is why a different kind of application is needed. Which is what you currently see in embryo state.

The author, Edward de Leau, has been running a weblog for 10 years, making his weblog the oldest still running Dutch weblog. He started with his own written Javascript based weblog, migrated it to Blogger, when it opened up, for more functionality, then wrote software parts to extend Blogger on the client-side in ASP and later ASP.NET (e.g. adding commenting when it was not yet integrated with weblogs) and then moved to WordPress for even more functionality. He has gained the insight on the steps weblogs have made the past 10 years and has a clear vision on the steps that naturally will follow the next 10 years, which will be all about integration with household software. Household Software will not only be about media entertainment. The new generation of Household Software will standardize against a household framework and enable a household to become mature. It will lead to households being able to more go from idea to service or product. It will lead to households occupying domains currently 100% covered by companies. But most of all, since households represent 100% of humanity, it will lead to a world in which anything is connected with anything else. Inside the household they will have an internal households system with their confidential or *only needed inside the household* data and software. But since almost every action, asset and process is tied to something outside the household it needs another external twin. The external half of the twin is the next logical evolution of the weblog. It will be used for generating revenue (which is in all possible aspects (time, money coming in and out, idea to product with own site workflows), social network contacts, the coupling node between workflows within companies and organizations and the households internal workflows, decentralized social networking, getting feedback on ideas, being part of “fun” goals or “relax” goals and, at the end, when everything we want to connect is connected will form the basis of the next step…

The weblog currently acts as an enabler. A person who has crossed the boundary of a certain amount of postings will “look back”, analyze, categorize, improve, learn, use, point to and re-use. This is first tiny step to both awareness of improvement and opens the door for structure and a long road to maturity of households. We are currently facing the first groups of “personal” bloggers who are reaching this critical amount of blog postings which is why we need to make the first (tiny) next step supported by the weblog tool.

Decentralized Social Network

One of the reasons I’m investing all this energy in creating this hierarchy of seperate tag blogs is NOT because I want to earn money on niche portals.

One important reason is to be ready for the next internet phase: decentralized social networks / decentralized everything.

Meaning: all of my future tag based mini portals will automatically be discovered (via a not yet existing wide-spread discovery mechanism for tag based mini portals) to automatically be part in a larger group of blogs focussed on the specific topic indicated by the tag.

Actually I could imagine every WordPress installation turning into it’s own aggregation spider. Meaning: every WordPress installation will go out and search on every link you posted on your site for a certain little description file which would indicate if it matches. It could even keep checking the page/link for updates.

It could go on step further: if I have a tag “software” and I write about “totalcommander” and place the link then IF the totalcommander site contains the little file with in it some line “tag: software” then it would automatically be placed inside my linkdirectory in my sidebar… (!) Bye bye bookmarks. Bye bye startpages.

This can become even more complex, much more complex, much much more complex. However, just search on “decentralized social network” on Google and you will find a lot of activity and directions in this way.

Poor portals…everyone will go decentralized…

The next generation blog software

A posting that should hierarchically be seen under my previous general outline posting and the long term view.

Take a good look at your weblog. Now go to www.yahoo.com and write down the differences.

Although there are differences they both use a website. And they both use software underneath the website.

If you had an endless amount of time would you be able to create yahoo.com? Possibly you would need to buy a lot of specific software and you would need a lot of hardware.

Now take a look again at your weblog or better said, the engine that is running underneath. If you go to the website of the engine (e.g. WordPress) that is running underneath you will probably find somewhere a list of things that have been added in versions during the years.

Starting out to be a simple database with a sort of text editor frontend functionality has been added: RSS, templates, a plugin system for developers, RPC interface, scripting options, lots of utilities and possible, if you take into account all possible plugins so much that it would take you several months to dig through all the items that were added. If you would go to the developer forums you would find hundreds or thousands of things people want to have in it and if you would go to the actual RFC’s that are probably are going to be accepted you will have a good view on what will be in there next year.

Will it stop today? Or will new features be added tomorrow and the day after? It will. In time your favorite blogging software will contain all functionality of a modern Content Management System (if it doesn’t already), a modern E-Commerce system, and who knows what more. Just like any other software you know it will become more professional and more will be possible since more users means more specific demands.

If you are the owner of the blogging engine you will probably have a roadmap in your head of where your software is heading to, what things it will do and with what kind of other systems it is going to integrate.

Now. There are several things which are “logical” that will turn up in weblog engines sooner or later.

One of the things that was always in there were categories. You could simply put a certain postings in a certain categorie. Later on the whole “tagging” thing came along and you could also “tag” your postings so that not only you could have insight in what you were blogging about but based on these tags external parties could aggregate posts that contain the same tags and much more. A sort of simple first step direction to a semantic web.

The semantic web idea is exactly the thing blogging software is already facing with a first step in this world. We see portals based on tags posted, we see aggregators on the thing, we see taxonomies implemented in the core of WordPress.

This is not new. This is already here. This is already old news. Basically everyone is tagging along and basically doesn’t have clue why.

Now go take a look at Yahoo.com again and you will see certain parts within yahoo. Yahoo financials, Yahoo Jobs, Yahoo news, Yahoo Shopping. Yahoo Games. And so on. The difference with your weblog is that these subsites not only contain weblog postings but also “other things”. E.g. they contain services, they contain games, they contain marketplaces, they contain all kinds of stuff you and I recognize.

Now, is it possible to add a game to a certain page to your blog. Certainly. Just download, copy and paste. If you are really smart you can develop one of your own especially for your visitors.

This is what will happen. Blogs will slowly transform to portals with all kinds of content and services. Blogpostings will very slowly not anymore become the central thing of importance on “the weblog”. And in time the weblog engines / software will no longer be calling itself weblog software.

What you may wonder if this future “personal portal system” will be the same software that the big portals are using. And the question is definitely no.

The future weblog/portal system will be very different from yahoo.com since it will have direct functionality to you, as a person. It will tie a lot of things of “you” inside the portal. Your hobbies, your job interests, your cv, your music, your photos, your books, your ideas, the services you are able to offer to humanity as a person on any area possible.

And more on that in later postings during the next years or on http://www.householdframework.org as soon as I find time to put 1 and 1 on the digital paper.

New Windows Live Writer

Superb, a new version of Windows Live Writer, the Blogging application, has been released. This is one of the cornerstones of my life :)

What you’ll find in this release:

SDK Updates

This release is largely about updates to the Writer SDK, which now includes hooks for pre- and post-publish events. These updates are still experimental and these APIs are not stable–we may make changes based on your feedback that break plug-ins that use these new methods. However, we’re really excited about the new set of scenarios have been unlocked and look forward to hearing feedback from all of you Writer plug-in developers out there.

For more details about the SDK, please see the blog post on Windows Live Dev.

New Features

You’ll also get an early look at some improvements and new features we’ve been working on:

Video and Image Publishing Enhancements
 • Upload videos to Soapbox
 • Image cropping and tilting
 • Additional border styles
 • Support for LightBox and other image previewing effects (like Slimbox, Smoothbox, and others)
 • Support for centering images
Editing Enhancements
 • Auto Linking
 • Smart quotes/typographic characters
 • Word count
UI Improvements
 • Revised main toolbar
 • Tabs for view switching
 • Improved category control with search/filtering

The tricky part will be to somehow get this to my U3 usb disk again. I think I will have te install it again on a C: drive somewhere whereafter I can copy the excutables from that installed version back to my U3 location. I hope that will work.

What to do with older invalid links in Blogpostings

When I stumble back to older blog postings I often find invalid links (sometimes it results in some nice urls te register).

But I wondered how I should indicate that the link is invalid or points to another site. If I just delete the link I don’t have the history anymore. If I don’t delete the link my Google Analytics reports will keep showing me these large invalid links list.

So I decided the following:

a) I will place some text about the update to explain that it has been updated and/or what happened to the company or web site in case it is interesting.
b) I will remove the link under the text but I will place the url in text format behind the text in ( )
c) I will strike the text which previously contained the url.

This should be one way of retaining a non invalid links archive and I should be able to automate it somewhere in the future, at least for the urls which now are 404.

If you have an older weblog and did something similar I would be interested in your solutions.