Wat is de Energie toeslag SDE plus op mijn rekening?

Op mijn energie contract is plots “SDE plus” verschenen, ik betaal dus naast de € 0,1165 belasting per kWh EN de 21% BTW ( € 0,0413) nu dus nog een 3e belasting “SDE plus” van € 0,0011.

image

wat is het?

Heel plat: Voor een levering van 1 KwH betaal ik “rauw” € 0,0792 en € 0,1589 BELASTING (dat is meer dan 200% belasting per kWh ….).

Het is bedoeld voor een subsidiepot louter voor (chemische) bedrijven die deel uit gaan maken van een hypothetische toekomstige nederlandse innovatieve duurzame energie markt waar door marktwerking uiteindelijk een paar grote bedrijven overblijven die ons in de toekomst van duurzame energie gaan voorzien. Het is mede gedreven door de angst van de VVD dat Duitsland de grootste risico factor van Europa is geworden juist door het energie beleid van dat land (gegarandeerde inkomsten voor langere periodes, dus hoge energieprijzen bij een dalende bevolkings dichtheid) en de inspiratie vanuit de Verenigde Staten dat een goed voorbeeld zou moeten zijn van wat wel zou moeten werken (de energieprijzen verlagen voor grote bedrijven om de economie te bevorderen en “groen” op een lager pitje te zetten) (en in ons geval door extra belasting bij particulieren en het MKB).

Niet zo plat (mijn knipsels maar google vooral op SDE+: veel links)

We stevenen af op een probleem: de oude energiebronnen raken op en de kosten voor energie gaat erg toenemen. Nederland heeft zich ten doel gesteld om 16% uit duurzame energie te halen in 2020. Naar verwachting zullen we dit alleen halen als we duurzame energie gaan importeren (we lopen op alle gebieden achter) maar voor een deel zullen we intern nieuwe innovaties, gedaan door bedrijven  in place moeten krijgen die ons in de toekomst van energie gaan voorzien en waarmee we mogelijk in de toekomst energie gaat exporteren.

We hadden een ander probleem: de oude maatregelen hebben niet gewerkt en zijn een bron van ellende. Volgens D66 is het binnengekomen geld opgegaan aan snoepreisjes (naar eco bestemmingen…), tegenvallers en pensioenen van ambtenaren. En volgens ondernemers waren er zoveel opstakels dat het meer geld kostte dan dat het opbracht. (de terechte angst van onder meer D66 is dan ook dat ook deze inkomsten volledig niet-transparant gaan naar allerlei taken maar niet waar het voor bedoeld is). Ook de Europese systemen werken niet of nauwelijks.

SDE+ (bron : http://publitiek.nl/debat/wet_opslag_duurzame_energie_28-11-2012) :

De VVD en bedenker CDA zien SDE plus echter als aanjager van een groene energie markteconomie waarvan we uiteindelijk beter worden. Ze vinden de Duitse weg (met een vast tarief en open eind regeling) gevaarlijk en vinden zelfs dat daardoor Duitsland het grootste risico van Europa geworden is. Ze kijken liever naar het grote voorbeeld de Verenigde Staten en willen een soortgelijk marktgedreven systeem aanjagen. Daar dalen de energie prijzen fors (ook al komt dat doordat Obama de economie nu op de #1 plaats zet en men kiest voor lage energie prijzen en geen duurzaamheids doelen.). Let wel: dit is dus een hypothetische toekomstige duurzame energie markt waar marktwerking de boventoon voert. Dit is ook de reden dat SDE+ louter voor bedrijven gaat gelden, het is dus niet een potje voor e.g. zonnepanelen voor particulieren: CDA en VVD zien hier weinig meerwaarde in, doelstelling is de toekomstige hypothetische markt. Als voorbeeld vanuit de Verenigde Staten wordt genoemd het aanleggen van productie bossen in South Carolina die hier worden verbrand door Essent. Het idee is nu om dit proces te laten verbeteren door de chemische industrie zodat dit hoogwaardiger kan:

Goed voor de chemische industrie: Het gaat niet alleen om die toekomstige hypothetische markt maar ook om de omschakeling bij de chemische industrie met name om de logistieke keten voor biomassa op te zetten. De chemische industrie kan dan koolwaterstofatomen uit biomassa halen en wat overblijft opstoken in kolencentrales. Die logistiek moet op gang gebracht worden. Hier is geld voor nodig. Dit lijkt een belangrijk punt voor de VVD waarschijnlijk ingegeven door de chemische industrie.

Waarom moeten particulieren zoveel betalen? – In het begin van het ontwerp van SDE+ was dit niet zo. Maar VVD vindt dat bedrijven het al moeilijk genoeg hebben in deze tijd. Als voorbeeld wordt de chemische industrie genoemd die de noodklok luidt omdat ze nauwelijks kunnen concureren door het grote prijsverschil op energie gebied. “maar – zo zeg ik tegen D66 – met elkaars haar knippen wordt Nederland niet rijker. Geld verdienen we met bedrijven die waarde toevoegen en mensen in dienst hebben en een deel van de heffing daarmee kunnen betalen. Ik vind dat we geld moeten verdienen met bedrijven als Tata Steel, met Aldel, met de chemische industrie zoals Akzo en DSM. We kunnen ze allemaal opnoemen. Dáár maakt Nederland het verschil, dáár verdienen wij ons geld. Dáár wordt waarde toegevoegd en dat is een belangrijk goed.” (maar let op: van deze grote bedrijven worden de energie belastingen kwijtgescholden).

–> D66 wil echter liever een vlaktak: degene die de meeste energie verbruikt moet ook het meeste betalen (klinkt mij meer logisch) (het argument van de VVD gaat niet op omdat ook in het vlaktaks systeem dezelfde uitzondering gemaakt wordt voor bedrijven die op de wereldmarkt opereren als Tata Steel.) (en ik vindt het nog steeds raar dat ik als particulier nu moet gaan betalen voor de innovatie van biomassa verbranding bij de grote chemische industrie ?) (ook al hebben die bedrijven het moeilijk). VDD ging daar echter niet in mee.

–> GL : “Er zit een ongelooflijk verschil tussen wat gezinnen betalen voor een kilowattuur en wat het grootste bedrijfsleven betaalt, wat bijna niets is”

via energeia : De Christenunie wilde weten of dat niet betekent dat kleinere verbruikers daarvoor opdraaien, om de totale SDE+-pot vol te krijgen. “De consequentie van de vigerende vrijstelling vanaf 10 mln kWh is inderdaad dat de tarieven tot die verbruiksgrens iets hoger zijn vastgesteld”, zo erkent Verhagen. De D66-fractie wilde nog van de CDA-man, die aankondigde waarschijnlijk uit de politiek te stappen, weten waarom burgers en bedrijven allebei 50% moeten bijdragen. Verhagen schrijft dat het kabinet moest denken aan de koopkracht van burgers en aan de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Omdat de bestaande energiebelasting een “ongeveer 50/50-verhouding tussen burgers en bedrijven” kent en de SDE-heffing een separate, maar gelijksoortige belasting is, wordt dit aangehouden.

Waarom zit dit niet in de normale belasting op energie?

De PVV-fractie uitte zich bij het bevragen van Verhagen over de plannen zeer kritisch over de keuze om de SDE+-heffing in een losse regeling te gieten. De fractie vroeg zich af of het geen onzinnige exercitie is. Volgens de partij is het goedkoper en simpeler om de bestaande energiebelasting op te krikken om het SDE+-geld binnen te halen. Maar Verhagen wijst erop dat het (reeds gevallen) kabinet ervoor wilde zorgen dat de eigen bijdrage aan opwekking van schone energie voor verbruikers “transparant” is, en dus een losse post. (via) De Raad van State had eerder al opgemerkt dat het verstandiger kan zijn om de bestaande energiebelasting te verhogen en bij verbruikers via een ‘bijsluiter’ duidelijk te maken welk bedrag daarvan aan de SDE+ op gaat. Maar ook dit ziet de CDA-man niet zitten. Verhagen houdt vast aan de “beoogde zichtbaarheid” van de heffing op de energierekening. Dat leveranciers samen eenmalig EUR 200.000 moeten investeren om hun IT-systemen anders in te richten, vindt Verhagen te overzien en de introductie van een bijsluiter bij de energienota zal volgens de bestuurder niet veel goedkoper uitpakken.

EDL: ik vraag me dan af waarom de man per se deze belasting als een aparte opgave wilde? De echte reden heb ik nog niet gevonden. Maar wellicht heeft het te maken met (ook Limburg) DSM’s nieuwe biotechnologisch onderzoeks laboratorium, Het speciaalchemiebedrijf kiest Nederland daarmee boven China en de VS, zegt president Atzo Nicolaï van DSM Nederland op BNR. en er gaan 700 mensen aan de slag met “innovatieve oplossingen voor de grote uitdagingen waar de wereld voor staat”. De minister is blij dat het bedrijf in eigen land investeert. Dat toont volgens hem aan dat “Nederland de plaats is voor innovatieve bedrijven” – de Bioprocess Pilot Facility (zie hierboven over verbetering verbranding van klassieke biomassa versus innovatieve duurzame projecten).

Heeft de minister wellicht doorgehad dat er wellicht helemaal geen innovatieve duurzame projecten / bedrijven zijn die zodanig opschalen dat ze de Nederlandse economie op lange termijn een boost kunnen geven? Dat wind energie gewoonweg te duur is? Dat zonne energie faalt op lange termijn? En dat we beter kunnen investeren in betere biomassa verwerking voor klassiek verbanding e.d. OF dat onze economie nu voorop zou moeten staan en duurzaam eventjes op een lager pitje?  En dat hij aanvoelde dat het plaatsen van een extra speciale belasing ook zou kunnen leiden tot het weer wegstrepen van die extra belasting bij genoeg commotie en daarmee het wegstrepen van investeringen in duurzame energie? En daarmee de belasting inkomsten op energie veilig te stellen voor langere termijn? Waarom wilde hij zo graag dat die  extra belasting voor iedere burger zichtbaar werd?

Waarom geen zonnepanelen voor particulieren financieren hieruit? Omdat de markt vond dat ze op een achterstand gezet werden door de overheid in deze groeiende markt. M.a.w. een deel van de duurzame energie markt wilde af van deze subsidies. Verhagen wilde daarvanaf. Daarnaast  is de btw verlaging een opend einde regeling waarvan je niet weet hoeveel mensen er gebruik van gaan maken wat het lastig maakt om de budgettaire effecten in te schatten. En is men bang dat de huidige belasting inkomsten op energie op termijn in gevaar komen.

Gaat die toekomstige hypothetische duurzame nederlandse energie markt er dan komen met mijn SDE+ bijdrage? (en ik begin nu te twijfelen of dit wel het echte doel is)

Niemand weet het, de VVD ziet het als een “prachtig instrument”, SP vat het  als volgt samen :

“in tegenstelling tot dit voorstel. In Duitsland weet je zeker dat, als je investeert in de productie van duurzame energie, je over een vaste looptijd een garantieprijs krijgt. Maar in Nederland mag je jaarlijks meedoen met de SDE-plustombola, een flipperkastregeling waarbij je vooraf nooit weet waar het balletje heen rolt. Het enige wat zeker is aan het Nederlandse systeem is de megabureaucratie om al die aanvragen te beoordelen en vervolgens grotendeels af te wijzen. Vervolgens valt ook nog eens een derde van de wel vergunde aanvragen naderhand af, doordat de aanvragers er ondanks de subsidie niet in slagen hun projecten tot een goed einde te brengen. Daaruit volgen nog twee andere zekerheden: een grote vernietiging van kapitaal en menskracht bij de aanvragers en een grote discontinuïteit bij bedrijfstakken, met name de bouw, de installatiebranche en de offshore, die een deel van hun omzet halen uit de bouw van duurzame energieprojecten enerzijds en een chronische onderuitputting van het SDE-plusbudget, omdat een groot deel van de gegunde projecten de eindstreep niet haalt anderzijds. Kan de minister mij uitleggen wat hieraan rationeel is? Met dit wetsvoorstel kruipt Nederland iets dichter tegen de Duitse regelgeving aan. Dat is winst. De essentie van het Duitse systeem, namelijk het openeindkarakter, nemen we echter niet over, met als gevolg bureaucratie, kapitaalvernietiging en frustratie bij aanvragers. “

en de PVV geeft een parktijk voorbeeld:

“namelijk het windmolenpark in de Waddenzee, 50 kilometer boven Ameland en Schiermonnikoog. Om dit project op een rendabele wijze te realiseren is maar liefst 4,2 miljard euro aan subsidies toegekend. Dat is mooi, zo dachten Nederlandse windmolenbouwers, en ze schreven er dan ook massaal op in. Maar helaas het contract werd gegund aan het Duitse bedrijf Bard dat nu nagenoeg failliet is omdat het zich voor een te scherpe prijs had ingeschreven. Kennelijk was die 4,2 miljard euro aan subsidie niet voldoende om het project rendabel te maken. 4,2 miljard euro, dat is EUR240 die elke Nederlander meebetaalt aan slechts één windmolenpark. Mijn vraag aan de minister is: moeten we nu acht 4,2 miljard meer belasting gaan betalen om een Duits bedrijf of als we de geruchten mogen geloven straks misschien wel een Arabisch bedrijf, windmolens te laten bouwen in de Waddenzee? ” en “Kortom, zelfs al zou je willen vasthouden aan die ridicule 16%-doelstelling, dankzij de vele protesten wordt het een onmogelijke opgave om die doelstelling te halen. Tenzij we natuurlijk alle 12.000 megawatt aan windmolens op zee bouwen. Windenergie op zee is echter twee keer zo duur als windenenergie op land en nog eens drie keer zo duur als de marktprijs voor elektriciteit. Dit zou je dan dus nog eens met miljarden extra moeten compenseren en je zou de windenergieopslag dus nog meer moeten verhogen. Zo belanden wij in een vicieuze cirkel.Al met al is deze gedwongen vergroening een sluipmoordenaar voor de economie, de koopkracht en de concurrentiekracht. Deze regeling gaat Nederlandse huishoudens honderden euro’s per jaar kosten en het bedrijfsleven vele duizenden euro’s per jaar. Wij staan hier niet alleen in. Het CPB heeft al eerder gewaarschuwd dat vergroening ten koste zal gaan van economische groei. In een door vele wetenschappers en hoogleraren ondertekende brief wordt zelfs gesproken van een ramp voor de economie.Ook de door de minister zo geliefde Europese Unie hekelt de groene subsidies en wil zelfs een onderzoek instellen naar de nationale subsidiesystemen. Is het gezien dit alles niet beter om te stoppen met de SDE-plusregeling en om de bijbehorende belastingverhoging middels de wet opslag windmolens door de papierversnipperaar te halen?”

En zelfs Groen Links ziet het niet zitten:

“ie in 2050 op 100% wil uitkomen en nu veel lager zit, moet een lijn volgen die via de 16% uitkomt op 100%. Wie in 2050 op 100% wil uitkomen, moet dus niet met voornamelijk kolen en het bijstoken van biomassa inzetten op 16%. Dan komen wij immers nooit meer uit op 100% schoon. Dat is een van mijn zorgen bij dit beleid. Wij nemen niet de stappen die wij na 2020 nodig hebben om op volledig schone energie uit te komen.”

en (GL)

“Ik zeg tegen de collega van de PVV dat dit betekent dat ongeveer 700 euro per gezin per jaar naar het fossiele gedeelte van de grootgebruikers en de producenten gaat.”

en (GL) :

“rapporten, bijvoorbeeld opgesteld door Bernard ter Haar, Ecofys of CE Delft, door te nemen. Ik ga voor minister Kamp dan ook niet dit rituele debatje opvoeren. Minister Kamp en zijn ambtenaren kunnen onderzoeken lezen en zien dus dat die bedragen hieraan worden besteed.Dan de vraag over het monitoren.Er is nog nooit onderzocht of deze bijdragen uit de schatkist wel effect hebben.”

Het is dus opmerklijk dat zelfs de groenste partij dit niet ziet zitten (en dit dus niet ziet als verbetering voor een groenere toekomst maar als subsidie pot voor grotere bedrijven om de economie aan te jagen) (en richting fossiele gedeelte in plaats van de duurzame energie).

Het is dus heel vaag: een extra belasting die nog eens heel duidelijk wordt aangegeven en die op drijfzand is samengesteld. Die niet die markt gaat opleveren maar klassieke fossiele verbranding gaat verbeteren en waarvan de 50% bij ons ligt. Het lijkt er sterk op dat de bedoeling is dat deze grote commotie moet gaan opleveren zodat hij weggestreept gaat worden.

Gaat het geld eigenlijk wel richting duurzame bedrijven?

Op dit moment ontvangt de overheid totaal 35 miljard aan fossiele energie belastingen. Echter het grootste bedrijfsleven dat het meeste verbruikt betaald vrijwel niets (65% van onze energie wordt verbruikt in de industrie) (en 20% in de transport sector). Van de huidige subsidies gaat 5.8 miljard voor het overgrote deel naar fossiele energie en niet naar duurzame energie.

Komen er nog meer opslagen? Er wordt gesproken over extra toeslagen bovenop wind en daarnaast zonne energie. Verder zal de SDE+ toelage jaarlijks blijven toenemen. Die exta toeslagen vloeien dan ook richting SD+ maar … dat gaat de koopkracht van nederlanders en het MKB dus verlagen (en is niet meegenomen in enige CPB berekening) (toeslagen zullen elk jaar toenemen).

en the green deal van Rutte? De kern van the green deal was een investerings maatschappij GIM (de groene investeringsmaatschappij) maar daarvoor moeten nog allerlei wijzigingen worden doorgevoerd. Het zou betekenen dat de “toekomstige markt” iets meer structuur krijgt en er een fonds komt waar geld naar terug kan vloeien.  Als je zoekt op GIM dan vindt je meer.

Kortom een heel ondoorzichtig verhaal. Ik vraag me af wat hier nu werkelijk achter zit.

Comments